Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yasevimliığı maşer içre değeri olan , yetenek, ekonomi ve sair davranış biçimlerini geliştirdiği proseslerin tüyöneten.

Terbiye, önceden saptanmış esaslara gereğince insanoğluın davranışlarında belirli gelişmeler sağlamlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir.

Terbiye; bireyin davranışlarındaki yaşantısı suretiyle kasıtlı olarak ve isteyerek bileğmaslahatme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü gibi eğitimin bir çok tanılamamı dokumalabilmektedir. Fakat, günümüzde çoğunlukla tercih edilen tanılamam:

“Kişinin davranışında, kendi yaşantısı suretiyle ve kasıtlı olarak mergup yönde( eğitimin ammaçlarına tatminkâr ) bileğmaslahatme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu teşhis gereğince;

· Terbiye bir prosestir.

· Terbiye sürecinde, bireyin davranışlarının mergup yönde bileğmaslahattirilmesi ammaçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki bileğmaslahatme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Terbiye sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç çizgi öğesi vardır.

1. Amaç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Bileğerlendirmeler

Terbiye ammaçla adım atar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam paha ve istimara ile son bulur. Sürecin bu mantığı eksiksiz kültürler midein ayrımsızdır. Amaçların içeriği ve öğrenme midein kullanılan öğretme yöntemleri kültürden kültüre gereğince bileğmaslahatebilir, ancak sürecin doğbirliı bileğmaslahatmez.

Terbiye kapsamı ve tanılamamlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Gün süresince birgeniş filozof ve eğitimci, eğitimin ne olduğuna üstüne farklı farklı tanılamamlamalarda bulunmuşdolaşma. Günümüzde ise eğitimin akseptans edilen ölçün tanılamamı şudur: Terbiye, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları suretiyle kasıtlı olarak istendik davranış bileğmaslahatikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanılamamlama ekseninde eğitimin umumi hatları çizilebilir. Bu tanılamamlamanın içre eğitime üstüne bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları suretiyle”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış bileğmaslahatikliği” ve “süreç” gibi kelimeler eğitimin temel taşlarıdır.

Terbiye, âdem midein ömür boyu devam fail bir prosestir ve davranışlarda değişiklik meydana getirir. Bu davranış değişimleri ise bireyin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişimleri istendik doğrusu beklentilere ve hedeflere tatminkâr olabileceği gibi istenmedik yönde bile gelişebilir. Terbiye sürecinin maslahatletilmesi ise kasıtlı doğrusu programlı ve programlı olabileceği gibi gelişigüzel bile mümkün. Kasıtlı olarak meydana getirilen eğitime formal yetişek, gelişigüzel meydana getirilen eğitime ise informal yetişek denir. Elan açıklayıcı bir örnek verirsek okul, dershane, yetişek merkezleri gibi mekânlarda maruz yetişek formal; bireyin kendi çevresinden edinmiş olduğu ve planlı programlı sıfır yetişek ise informal eğitidir. Doğrusu yetişek sadece okullardaki öğrenmelerle sınırlı bileğildir.

Terbiye Türleri
Terbiye türlerine gereğince sınıflandırıldığında formal ve informal yetişek yürütmek üzere dü tür ortaya çıkar. Formal yetişek okullarda ya da kurumlarda belirli bir düşünce ve izlence çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu yetişek tipinin belirli bir amacı vardır. Bu düzende yetişek süreci idari bir kadro ve eğitmenler tarafından planlanır. İnformal yetişek ise otomatik gelişen hesapsız ve programsız meydana getirilen eğitimdir ki birey bu eğitimi sosyal çevresinden gizil olarak edilir.

Terbiye Sistemi
Terbiye, bir cümle olarak ele alındığında ise yetişek sisteminin üç çizgi ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, prosesler ve çıktılardır. Asıl; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, çatı, donanım, maliyet, personel gibi fiziksel unsurlardır. Süreç; okul içre meydana gelen dersler, öğrenme yaşantıları ve ibret aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde ihtisas, yeterlilik, mezuniyet, imtihan akıbetları gibi mergup davranış bileğmaslahatiklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko